Egzaminy na stopnie kyu - wymagane informacje i techniki

6 kyu - pas BIAŁY

Składanie JUDOGI

Wiązanie pasa

 • sposób I

 • sposób II

Pojęcie TORI, UKE

REI HO- ukłony

 • ZA REI

 • TACHI REI

SHIZEN - postawy

 • SHIZEN TAI - postawa naturalna

 • JIGO TAI - postawa obronna

SHIN TAI - poruszanie się po macie

 • TSUGI ASHI - krok dostawy

 • AYUMI ASHI - krok przestawny

UKEMI - pady

 • KOHO UKEMI / USHIRO UKEMI - pad do tyłu

 • YOKO UKEMI - pad na bok

 • MAE UKEMI - pad do przodu

 • ZAMPO KAITEN UKEMI - pad w przód z przewrotem

KUMI KATA - uchwyt

HAPPO NO KUZUSHI - kierunki wychyleń

KATAME WAZA - techniki trzymań

 • HON KESA GATAME - podstawowe trzymanie opasające

 • TATE SHIHO GATAME - równoległe trzymanie czworoboczne

 • YOKO SHIHO GATAME - boczne trzymanie czworoboczne

 • KAMI SHIHO GATAME - Wierzchołkowe trzymanie czworoboczne